Odpowiedź na zagadkę 3 z cyklu WioSNA


Nadrabiamy zaległości, oto jedno z rozwiązań zagadki nr 3 / WioSNA: czyli - w każdym rogu po 3 karetki,  


ale równie dobrze mogą być 4 w naprzeciwległych rogach i po 2 w pozostałych (4 - 2 - 4 - 2 ) , albo (5 - 1 - 5 - 1) i ostatnie (6 - 0 - 6 - 0). Gratulujemy wszystkim, którzy udzielili dobrej odpowiedzi!